Architekti a projektanti - Odpovědnost z profese

Víte, že máte striktní, rozsáhlou a dlouhodobou zodpovědnost? Nechali jsme si zpracovat právní posouzení k zákonu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při výkonu povolání, a to zejména s ohledem na výkon povolání v rámci společnosti s ručením omezeným.od Advokatní kanceláře Polverini Strnad. Osobně odpovědným navíc zůstáváte i v případě, že svou architektonickou kancelář či ateliér provozujete v rámci obchodní společnosti. Tato odpovědnost je navíc dlouhodobá, trvá až po celou dobu životnosti stavby, což v praxi většinou znamená po celý váš život.

Právní posudek:

Právní vyjádření je rozděleno do následujících částí:
I. Zákonná definice autorizované osoby
II. Odpovědnost autorizovaných architektů a projektantů obecně
III. Odpovědnost autorizovaných architektů a projektantů při výkonu povolání v rámci společnosti s ručením omezeným

Právní vyjádření vám poskytneme na vyžádání.

Rádi vám jej zašleme, kontaktujte nás.

Příklad:

Obrátil se na nás pan architekt Petr Opatrný. Je ženatý, má tři malé děti a manželku, která pracuje jako učitelka v mateřské škole. Bydlí v rodinném domě, ve společném jmění manželů vlastní ještě chalupu a malý investiční byt. Z předchozího vztahu pak pan Opatrný má nezletilého syna a s bývalou partnerkou minimální a bohužel velice špatné vztahy. Bližší analýza P.O.M. ukázala, že v případě pana Opatrného hrozba nepřichází jen ze strany profese, ale i ze strany bývalé partnerky, respektive jejich společného potomka. Nástroje P.O.M. navrhly řešení, jak celou situaci ošetřit a zbavit jeho současnou rodinu rizik, aby nezůstala v případě jakékoliv nešťastné události paralyzována a bez prostředků.

Je proto zásadní mít vyřešenou právní ochranu majetku tak, aby žádná neočekávaná událost neměla zásadní dopad na fungování vaší rodiny. Povinné pojištění se totiž zdaleka nevztahuje na vše.

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace nebo pokud byste měli zájem o zaslání právního posudku v elektronické podobě.

Zpět na reálné situace