Co je to digitální majetek a digitální dědictví?

Jedná se o všechny účty (a hodnoty na nich), kde jste si vytvořili registraci během vašeho života. Od nenápadných účtů – například registrace do internetových obchodů (Amazon, Alza atd.) přes účty platebních technologií (PayPal) až po ty, které hospodaří s jistou hodnotou, velice často i finanční – například účty sázkových kanceláří, účty kryptoměn, účty a pozice v multi-level marketingových společnostech apod. V neposlední řadě jde také o sociální sítě, především u veřejně známých osobností či u tzv. influencerů má počet fanoušků (= followerů) i velmi vysokou hodnotu. Do přehledu bychom mohli zahrnout i další oblasti, zejména takové, kde máte přes Váš email zaregistrovaný vlastní účet. Celá řada aplikací má i několik miliard uživatelů a jejich správa probíhá automaticky.

Je zřejmé, že digitální majetek a následné digitální dědictví se skutečně týká téměř každého z nás, kdo užívá internet. A kdo jej v dnešní době téměř denně nevyužívá?

Proč byste to měli řešit?:

Zjednodušeně se dá digitální dědictví popsat jako peníze, data, kredity, bonusy a další hodnoty, jakož i informace a obsah, které máme každý z nás v různých internetových aplikacích a které mohou přecházet v případě úmrtí na dědice nebo se kterými v případě úmrtí může někdo konkrétní disponovat. K dědictví digitálního majetku je tedy třeba přistupovat stejně zodpovědně jako k ostatnímu běžnému majetku, tedy k nemovitostem, penězům v bankách či k jiným hodnotám.

Notář digitální majetek nezahrne do dědictví, ledaže se o něm dozví z veřejně dostupných zdrojů, na konkrétní dotaz anebo z informací od dědice či jiné osoby. Takovýto majetek tak prakticky nenávratně propadá nebo zůstává otevřen u provozovatele zmíněných aplikací.

Správa digitálního majetku

Jak konkrétně ke správě digitálního majetku přistoupit?

Správa digitálního majetku je důležitá v těchto ohledech:

  • Prevence - pro všechny, kteří vědí, že mají hodně účtů, ale už ani neví kde, a rádi by si v nich udělali „pořádek“
  • K nastavení řešení u konkrétní aplikace, co by mělo nastat v případě úmrtí (další správce, kontaktní osoba atd.) a případně ukončení registrace zesnulého
  • Úprava v závěti ohledně aktiv na účtech
  • Realizace přání zesnulého jím určenou osobou po jeho smrti (ukončení účtu, správa atd.)

Shrnutí

Digitální dědictví bude patřit v blízkém budoucnu mezi velká témata, a to vzhledem k rychle se rozvíjejícím digitálním technologiím a novým generacím, které online svět využívají stále více. Digitální prostor poroste rychleji a bude nabízet větší možnosti a vyžadovat větší odpovědnost - např. nakupování virtuálních pozemků a dalších věcí je dnes již realitou.

Zpět na reálné situace