Insolvenční test - otestujte Vaši firmu

Manažeři a členové statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva, statutární ředitel apod.)

Víte, zda-li je firma, kterou spravujete zdravá?

Komu je určeno:

Manažeři a členové statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva, statutární ředitel apod.)

O co se jedná:

Jde o rychlé posouzení solventnosti firmy z pohledu Insolvenčního zákona. V případě, že společnost vykazuje buď nedostatečnou solventnost, nebo se k tomuto stavu blíží, je nutné posuzovat zejména splácení jejích závazků a jednání, kterými nakládá se svým majetkem (prodej, darování, postoupení apod.), z pohledu omezení stanovených v Insolvenčním zákoně.

Insolvenční test rovněž slouží k prokázání, že výše uvedené kroky v době, kdy byly učiněny, těmto omezením nepodléhaly, a jsou tak nezpochybnitelné.

Insolvenční test je platný 30 dnů, nenastane-li nějaká podstatná změna okolností (například mimořádná/předčasná splatnost závazků společnosti). Jeho kvalita je závislá na kvalitě, správnosti, úplnosti a pravdivosti vstupních údajů.

Jak to bude probíhat:

Řekneme vám, jaké informace nám máte poskytnout (zejména údaje z rozvahy a výsledovky doplněné o splatné závazky).

Vy nám dodáte vše potřebné.

Následně vám zanalyzujeme, jestli spravujete zdravou společnost.

Zpět na reálné situace