Manželčino podnikání dovedlo ke krachu celou rodinu

Hlavní motivací pro praxi Právní Ochrany Majetku je poskytovat klientům preventivní individualizovaná řešení. Proč? Protože mnohé zkušenosti z advokátní praxe nás naučily, že klienti chodí zpravidla pozdě. Zpravidla až ve chvíli, kdy jim uniká mezi prsty celý jejich dosavadní úspěšný - až snový - život. Mezi takové případy zahrnujeme potíže jednatelů spojené s platební neschopností jejich společností. Často to začíná nenápadně, vždyť pár nezaplacených faktur může mít přece každý, ale plíživě to přerůstá do větších a větších problémů. Jako jeden případ za všechny Vám převyprávíme následující příběh manželů Strakových
"Petr a Jana se potkali na vysoké škole. Netrvalo dlouho a byla svatba. Brzy přišly i děti, nejdřív syn Matěj a později dcera Tereza. Společně si pořídili na hypotéku i hezký domeček k bydlení."

Jana se po skončení rodičovské rozhodla, že bude podnikat. Se svými zkušenostmi z produkční firmy, rozjela svůj vlastní byznys – MaTeMedia s.r.o. Přirozeně se objevovaly výkyvy v zakázkách, ale vypadalo to, že se firma drží v plusu.

Petr byl stavební inženýr a pracoval ve velké nadnárodní firmě.

V době, kdy se MaTeMedia s.r.o. tolik nedařilo, si Jana brala jako fyzická osoba menší půjčky, kterými látala díry ve financích, a to bez vědomí manžela. Problémy Janu dostihly, jakmile firma přišla o jednu velkou produkční zakázku. V poštovní schránce se začaly objevovat obálky s pruhy, Jana ale všechny obálky vyhazovala bez přečtení do popelnice a problémy před rodinou dále skrývala.

To ale nemohlo trvat věčně.

Když se to dozvěděl Petr, šel a z rodinných úspor uhradil všechny Janiny problematické půjčky i ty, které již vymáhal exekutor. Navíc z dědictví po rodičích vyplatil i zbytek hypotéky na rodinný dům, který okamžitě s Janou převedli na své nezletilé .

Ale věřitelé MaTeMedia s.r.o. zaplaceno nedostali. Jednomu z nich tak došla trpělivost a na firmu podal insolvenční návrh. Soud rozhodl o konkurzu firmy, která - jak se ukázalo – neměla jiný majetek než jeden ojetý automobil, mobilní telefon a psací stůl. Za to dluhů měla za 2 miliony Kč.

V ten okamžik vyšlo najevo, že Jana jako jednatelka společnosti některým věřitelům podepisovala uznání dluhu, sem tam někomu něco zaplatila a podobně. Jana se tak snažila vyhnout tomu, aby byla ona sama jako jednatelka žalována za způsobenou škodu či dokonce stíhána za spáchání trestného činu.

Ovšem marně.

Společnost i Jana šly do insolvence. A nejen to, Petr otrávený po letech zatajování dluhů a půjček své ženy a po řešení všech problémů, které Jana rodině způsobila, to už neunesl a požádal o rozvod. Tím to ale neskončilo.

Ustanovený insolvenční správce zjistil, že manželé dům převedli na své děti až v době předluženosti manželky (i když o tom Petr neměl ani tušení), a tak nyní požaduje po dětech vrátit do majetkové podstaty 1,2 milionu Kč.

Petr s dětmi tak znovu žádá o hypotéku, aby zachránili alespoň rodinný dům."

 

Nemůžeme tvrdit, že nic z toho by se nestalo… Ale pokud na to budete připraveni, ochrana vaší rodiny bude mnohem snazší. Riziko je spojeno prakticky se všemi každodenními činnostmi, i těmi nejbanálnějšími např. chozením do práce.

Jste jednatel nebo člen představenstva společnosti?

Působíte na manažerské pozici?

Pociťujete složitější rodinnou situaci?

Máte pochybnosti o platební schopnosti své společnosti?

Tyto situace jsou naprosto všední a dají se řešit velmi efektivně. Pokud je řešíte včas. Právní Ochrana Majetku je schopna Vám s jejich řešením pomoc.

Zpět na reálné situace