Manželské soužití v karanténě bylo k nevydržení

Paní Romana R. byla úspěšnou podnikatelkou v oblasti krásy a zdraví. Svůj veškerý pracovní a někdy i volný čas trávila ve svém impériu – na pobočkách své sítě luxusních salónů krásy (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra). Se svým manželem na sebe příliš času neměli, a tak měli za to, že žijí v harmonickém manželství. Až do doby, než přišla karanténa.

Koronavirus připravil paní Romanu o půlku podnikání

Situace:

Paní Romaně i jejímu manželu se absolutně změnil režim. Po návratu z hor v Itálii nejdříve museli zůstat oba společně 14 dní doma v karanténě. To se začaly objevovat první neshody. Ty vygradovaly po dalších týdnech nařízené karantény ve chvíli, kdy paní Romanu manžel nejdříve slovně a pak i fyzicky napadl během pracovní telekonference. To pro paní Romanu již bylo příliš. Druhý den volala svému advokátovi, zda jí může pomoci s rozvodem.

Výsledek:

Paní Romana podala žádost o rozvod. S manželem naštěstí byli bezdětní, ale o majetek ve společném jmění manželů už byla řež. Jak se ukázalo – a s čím paní Romana vůbec nepočítala – její manžel měl nárok na půlku jejího podílu v jejím podnikání. Protože se bývalí manželé nemohli na majetkovém vypořádání dohodnout, rozhodoval soud. Ten sice přiřkl podíl ve společnosti paní Romaně, ale zároveň jí uložil vyplatit manželu polovinu jeho majetkové hodnoty. Tu stanovil znalec na několik milionů Kč. Paní Romana tak musela prodat tři ze svých poboček konkurenci, aby na výplatu manžela měla.

Zajímavost:

Paní Romana by nemusela manžela vůbec vyplácet, pokud by s manželem uzavřela smlouvu o zúžení společného jmění manželů o podíly v obchodních společnostech. Manželé rozjíždějící podnikání ze společných úspor často netuší, že i když je jen jeden z nich jmenovitě společníkem společností, i jejich polovička má právo na polovinu majetkové hodnoty takového podílu, byl-li nabyt za trvání manželství. Toto pak přináší velké rozčarování v případech, kdy se úspěšné podnikání musí řešit v rámci vypořádávání společného jmění manželů. Částky určené k výplatě druhého manžela se pak mohou pohybovat i v desítkách či stovkách milionů korun.  

 

Zpět na reálné situace