Nechtěné upřednostňování věřitelů v cateringové firmě

§ 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. (2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. Mimo výše uvedené najdeme speciální úpravu ve vztahu k jednateli zejména v zákoně o obchodních korporacích a v insolvenčním zákoně. Pro řádný výkon funkce si musíte být jako jednatel svých povinností dobře vědom. Zkuste posoudit, zda si pan Vrána jako jednatel a jeho dcera počínali po právu v následujícím příběhu:

Pan Vrána byl jednatelem prosperující firmy podnikající v gastro průmyslu. Jejich specializací byla příprava cateringu pro velké akce se stovkami hostů.

V roce 2020 ale firma přestala prosperovat, velké akce se nekonaly, o catering nebyl zájem.

Společnost sice ještě nekrachovala, ale Vrána se rozhodl, že část majetku společnosti převede na svou dceru. Šlo o nebytové prostory, které vlastnila společnost a které sloužily k občasně pořádaným „školám vaření“. Pan Vrána chtěl rozdělit své podnikatelské aktivity, aby případně nepřišel o všechno, a zároveň pomoci své dceři. Dcera pana Vrány byla krátce po dokončení maturity na hotelové střední škole, uměla vařit, a tak ji nebytové prostory společnost převedla prakticky za pakatel. Bez znaleckého posudku. Za nižší než tržní cenu.

Netrvalo však dlouho a společnost na začátku roku 2021 už byla několik týdnů pozadu s placením faktur. Toho využil jeden z dlouhodobě nespokojených dodavatelů, kterému společnost ani v minulosti včas neplatila, a podal na společnost insolvenční návrh. Soud rozhodl o úpadku společnosti a ustanovil insolvenčního správce. Ten se dopátral při procházení dokumentace společnosti, že za - z jeho pohledu - podivných podmínek došlo k prodeji zmíněných nebytových prostor.

Správce tak požadoval vydání majetku, tj. nebytových prostor, do majetkové podstaty. Ty ale už dávno nebyly ve vlastnictví dcery pana Vrány. Jak se ukázalo, vaření ji na škole znechutily, a tak s manželem prostory obratem bez vědomí otce prodali a za utržené peníze si spolu pořídili dům se zahrádkou na venkově. Insolvenční správce i nadále požadoval doplacení hodnoty majetku do majetkové podstaty.

Po několikaletém soudním sporu soud rozhodl, že hodnota nebytových prostor má být skutečně součástí majetkové podstaty. Dcera s manželem tak museli prodat svůj dům, a protože neměli peníze na přijatelný nájem, vrátili se bydlet zpět k rodičům.

Jaký je váš závěr? Mohl pan Vrána takto jednat? A proč byla potrestána dcera i s manželem? Co ještě hrozí panu Vránovi?

V Právní Ochraně Majetku známe odpovědi na tyto i další vaše otázky. Převyprávějte nám váš příběh z rodiny a/nebo byznysu. Najdeme pro vás vhodné preventivní individualizované řešení, abyste vy nebo vaše děti nepřišli o střechu nad hlavou a o mnohem víc – rodinný klid a pohodu.

Jste jednatel nebo člen představenstva společnosti?

Působíte na manažerské pozici?

Pociťujete složitější rodinnou situaci?

Máte pochybnosti o platební schopnosti své společnosti?

Tyto situace jsou naprosto všední a dají se řešit velmi efektivně. Pokud je řešíte včas. Právní Ochrana Majetku je schopna vám s jejich řešením pomoc.

 

 

 

 

Zpět na reálné situace