Po smrti manželky málem skončil na ulici

Manželka nezanechala závěť

Situace:

Pan Josef měl se svou manželkou pěkný rodinný dům ve SJM. Po smrti manželky se v řízení o pozůstalosti dozvěděl, že je třeba dům ve SJM vypořádat tak, že jedna polovina připadne jemu a druhá polovina se stane součástí pozůstalosti, která bude muset být rozdělena mezi dědice.

Jelikož jeho manželka nezanechala závěť, dědil tuto polovinu domu pan Josef spolu se svými 2 dětmi, každý z nich tak získal jednu třetinu.

Výsledek:

Pan Josef se tak najednou navzdory své vůli stal spoluvlastníkem svého vlastního rodinného domu. Jeho děti ale měly jediný zájem – své menšinové podíly co nejrychleji zpeněžit. A tak je prodaly spekulantům. Panu Josefovi pak nezbylo nic jiného, než si svůj vlastní dům za násobně vyšší cenu „dokoupit“ zpátky, včetně dalších nákladů na zaplacení daně z nabytí nemovitosti státu.

Zajímavost:

Novela občanského zákoníku opět mění pravidla předkupního práva a dotýká se i některých podmínek bytového spoluvlastnictví. Největší obavou rodičů bývá, že je vlastní děti „donutí“ vystěhovat se na stará kolena z jejich domova. Což se často i stane. Kdyby měl pan Josef a jeho manželka vyřešenou závěť a vypořádání SJM předem, nemuselo by to takto dopadnout.

 

Zpět na reálné situace