Rodina majitele oblíbeného hotelu a restaurace v centru Prahy může přijít i o střechu nad hlavou

Pan Marek T. je úspěšným podnikatelem a majitelem vysoce prosperující společnosti provozující oblíbený 4* hotel a vyhlášenou restauraci v centru Prahy. Hotel i restaurace jsou oblíbené především mezi zahraničními turisty.

Koronavirus ale vše změní

Situace:

Jakmile propukla celosvětová pandemie onemocnění COVID-19, zastavily se tržby. Náklady však v podstatné míře zůstaly, protože stále musí platit nájemné, splátky úvěru bance (i když odložené) a mzdy zaměstnanců.

Vláda zavádí některé balíčky pro pomoc podnikatelům, nařizuje odložení splatnosti nájemného a úvěrů.

Od 8.6. bylo umožněno otevřít restaurace i hotely, hranice však stále zůstaly pro turisty zavřené. Bez zahraničních turistů však tržby nedosahují ani poloviny toho co dříve. Všichni věří, že se situace co nejdříve zlepší. Ozývají se však i názory, že ke zlepšení dojde až v roce 2021.

Hotel i restaurace se maximálně snaží přilákat české turisty. Připravili speciální zlevněné balíčky v hotelu a v restauraci zlevňují jídla à la carte i vybrané pití. Každý den připravují speciální polední nabídku. Návštěvnost je však stále nízká v porovnání s dobou před pandemií. Velká část obyvatel šetří a bojí se, že přijde horší druhá vlna.

Pan Marek musí podnik dotovat z vlastních peněz, aby jej udržel alespoň v omezeném provozu. Nechce jej nechat padnout po více jak 15 letech úspěšného provozu. Otázkou ale je, na jak dlouho budou stačit panu Markovi finanční prostředky, aby podnik dotoval.

Riziko:

Pan Marek má velké úspory za tučné předchozí roky. Nelze však zcela vyloučit, že bude podnik dotovat déle a nad své síly. Základním důvodem nekonečného financování může být zejména to, že po tak dlouhé době provozování vlastního podniku jej vnímá již jako člena rodiny a stále věří, že se vše napraví a bude jako dříve.

Pan Marek nyní nemá vůbec lehkou volbu. Na jedné straně stojí jeho podnik, který po dlouhá léta pracně úspěšně budoval, na druhé pak klid jeho rodiny a dosud vybudované bohatství. Prognózy na zlepšení situace se objevují dobré, ale i špatné. Nikdo nic neví s určitostí. Zatím je pro pana Marka situace stabilní, má dostatečné mnohamilionové rezervy. To se však může za několik měsíců změnit.

Bude-li i nadále podnik financovat ze svých úspor bez toho, že se situace na trhu zlepší, může se klidně stát, že se ze svých rezerv vydá a přijde nejen o podnik, ale i o klid nad majetkovým zázemím své rodiny. Kdyby totiž nebyl schopen splácet bankovní financování, banka bude nucena využít jeho osobního ručení a připraví jej tak o prakticky veškerý jeho soukromý majetek, vč. jeho rodinného domu.

Zajímavost:

Může pan Marek stále ještě ochránit své rodinné majetky? Není už příliš pozdě? Jak to má udělat, aby se nedostal na trestněprávní rovinu, především pak trestný čin poškození věřitele:

kdo byť i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že… …zcizí byť i jen část svého majetku.

Jeho výhledy na zlepšení situace jsou slušné, svým věřitelům zatím nic nedluží, úspory jsou velmi vysoké, nálada se ve většině případů přiklání spíše ve prospěch dalšího byznysu, mezistátní hranice se otevírají. Nelze ale s jistotou předvídat situaci, která může nastat za půl roku a která může jeho podnikání a jeho rodinu za jeho totální bezmoci zničit, jako třeba, že cizinci nezačnou jezdit do Prahy dříve než v létě 2021, přijde druhá vlna pandemie, dostaví se velká ekonomická krize apod.

 

Zpět na reálné situace