Rozvod a majetkové řízení manažera Tomáše

V korporátní firmě střední velikosti postihla Tomáše - manažera jednoho obchodního segmentu stále častější rodinná situace – rozvod.

Až 50% manželství končí rozvodem

Situace:

Jeho žena se po desetileté „mateřské“ se dvěma dětmi rozhodla od manžela odejít a děti chtěla převést pouze do své péče. Během manželství budovali rodinný dům na hypotéku na pozemku Tomáše, který dostal darem od svých rodičů.

Výsledek:

Soud manželství rozvedl a svěřil děti do výlučné péče ženy. S rozvodem skončilo i společné jmění manželů a žena měla nárok na polovinu téměř všeho. Manažer Tomáš se psychicky zhroutil. Nejen, že po 15 letém manželství najednou neměl vůbec nic včetně dětí, ale hlavně neměl ani finance na splácení již bývalé ženě. Další soudy se vlekly následující dva roky.

Korporace Tomáše podpořila a akceptovala jeho sníženou výkonnost, po dva roky bez obchodních výsledků.

Kdyby měl Tomáš zúžené SJM tak by kromě dětí nemusel řešit majetek.

Řešení:

P.O.M. pro manažery má předcházet podobným situacím dopředu a chránit jednotlivce ve firmě od soukromých zatížení, které má následně nenavratitelné dopady nejen na psychiku jedince, ale i na jeho výkonnost ve firmě..

 

Zpět na reálné situace