Závěť psaná bez notáře neplatila.

Paní Eliška M. se s přítelem přestěhovala do jeho rodinného domu za Prahou. Přítel měl dospělého syna z předchozího manželství, který s ním již několik let odmítal jakkoli komunikovat.

Dědic ze závěti nedostal vůbec nic

Situace:

Jelikož předchozí manželství partnerů neskončila šťastně, ani jeden z nich již nechtěl uzavírat další sňatek.
O dva roky později přítel zemřel při autonehodě. V závěti svého syna vydědil a veškerý majetek odkázal paní Elišce. Závěť byla sepsaná v českém jazyce na počítači, vytištěná a podepsaná za přítomnosti dvou svědků.

Výsledek:

Syn zažaloval neplatnost vydědění. Jeden ze svědků v mezidobí zemřel. Syn pak zmanipuloval druhého svědka a společně v řízení prokázali, že podpis zemřelého svědka nebyl pravý. Ve zkratce: soud rozhodl o neplatnosti závěti. Syn tak dle zákona zdědil veškerý majetek, včetně rodinného domu. Paní Eliška byla nucena vystěhovat se z domu, který kompletně zařídila a považovala jej za svůj.

Zajímavost:

Se spory o majetek při dědictví se již setkaly téměř 3/4 lidí.

 

Zpět na reálné situace